İş Etiği Kuralları

 

İstihdam Uygulamaları:

 

  • Çalışma Saatleri:

Menderes çalışanları, 4857 sayılı iş kanunu ile uyumlu olarak haftada 45 saat çalışır. Çalışanlar günde 3 saatten fazla ve yılda 90 günden fazla çalışamaz. Menderes, her yedi günlük dönem için çalışanlara en az bir gün hafta tatil izni verir.

 

  • Zorla Çalıştırma/Mahkûm İşçiliği

İstihdam, tamamen yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır. Menderes Tekstil'in tüm tesislerinde zorla çalıştırma veya hapis işçiliği kullanılamaz..

 

  • Çocuk İşçiliği:

Menderes Tekstil, tüm tesislerde çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır.

Çalışanlar 19 yaşından gün almak zorundadır. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer çalıştırılamaz.

 

  • Ödemeler:

Ücretler, yıllık veya 6 aylık açıklanan yasal asgari ücret standartları ile uyumlu ayarlanır. Çalışanlara, normal ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye ve tüm yasal gerekliliklere göre ödeme yapılır. Ayrıca, çalışanlara, performans ve verimliliklerine göre prim ile ödüllendirilir.

 

  • Sağlık ve Güvenlik:

Tüm tesisler ve çalışma koşulları, yasa, tüzük ve yönetmelikler ile uyumlu, temiz ve güvenli olacaktır. Menderes yeterli sağlık birimi, yangın çıkışları, rahat ve iyi ışıklandırılmış çalışma koşulları sağlar ve çalışanlarına gerekli her türlü kişisel koruyucu ekipmanları ücretsiz olarak verir. Çalışanların iş kazasına uğramaması için, risk analizleri ile birlikte çalışma ortamını, yeterli sayıda İŞ Güvenliği Uzmanı ile sürekli denetler.

 

  • Ayrımcılık:

Işe alma, işten çıkarma, maaş, terfi, ve disiplin ile ilgili her türlü ayrımcılık Menderes de yasaktır. Çalışanların değerlendirmesi; din, dil, ırk, cinsiyet veya kişisel özellikleri vb göre değil, yapılan işte ki bireysel yetenek ve performansları göz önüne alınarak yapılır.

 

Çevre Uyumu:

Menderes, yasal çerçeve içerisinde, çevreyi korumayı taahhüt eder. Menderes, yerel çevre şirketler veya kuruluşlar ile çalışarak geri dönüşüm sağlar ve atığı azaltmak veya en aza indirmek için çalışır. Tüm prosedürler, asgari yasal gereklilikleri fazlasıyla karşılamalıdır.  

 

Etik Standartlar:

Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan her türlü davranış Menderes de tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.