Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Menderes Tekstil olarak varlığımızın ve gücümüzün temeli doğadan geliyor. Doğal kaynakları kullanarak var olan her birey ve şirket gibi, bize değer yaratma imkanı sunan doğaya karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Her geçen gün artan ihtiyaçlar ile dünya kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği, işimizin ve varoluşumuzun kaynağı olan bu zenginlikleri korumak ve devamını sağlamak için bizlere ilham veriyor.

Amacımız; işimizi ve başarımızı daim tutmak, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla gelecekte de var olmaktan öte, artık Türkiye’nin önemli bir ekonomik değeri haline gelen, bulunduğumuz bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında rol oynayan şirketimizi, çalışma anlayışımızı, işimize ve çevremize olan sevgimizi gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda. Bu da bize iş süreçlerindeki yatırımlarımızın yanı sıra sosyal çevremizle de doğru ve yapıcı ilişki içinde olma gerekliliği sunuyor.Menderes Tekstil olarak çok iyi biliyoruz ki; çevresel etkimizi azaltma yoluna gitmeden, bu anlayışımızı sosyal etkileşimle yaygınlaştırmadan başarı vizyonumuza ulaşamayız. Bu nedenle şirketimiz, 2005 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulup faaliyetlerine başlayan ve “Daha İyi Pamuk Tüketiciler için İyi + Çevre için İyi” anlamına gelen Better Cotton Hareketi (Better Cotton Initiative – BCI) katılımcıları arasında yer almakta, böylelikle;

  • Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak
  • Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek
  • Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun yaygınlaşmasını sağlamak
  • “Daha İyi Pamuk Üretimi” Girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

hedeflerine uymayı taahhüt etmektedir.

Küresel çaptaki bu taahhüdümüze ek olarak, ülkemizde de SmArtMen girişimini başlattık. Gelecek nesilleri hedef aldığımız girişimimizde zeki, geleceği düşünen ve sahiplenen “gerçek” kahramanlar yaratmayı hedefleyerek, işe ilk önce çalışanlarımız ve ailelerinden başladık.

Geliştirmiş olduğumuz dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle daha hızlı ve verimli üretime geçerek, su ve enerji tüketimimizi azalttık. Single-pass dijital baskı teknolojisi önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşarak tüm dünyada bu etkiyi artıracak. Ayrıca üretimde konsantre kimyasal madde kullanımı ve taşımacılıkta demiryolu tercihimizle de ayak izimizi azaltıyoruz.