Menderes Tekstil ve İyi Pamuk

Menderes Tekstil, doğaya dost ve sürdürülebilir şartlarda üretilen BCI sertifikalı pamuk yani “iyi pamuk” kullanımında da öncü. Ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik konularında çalışmalarını titizlikle yürüten Menderes Tekstil, tarımsal üretimde elde edilen ürünün üretim sürecinde çevresel değerler ve üretimde rol alanların sosyal yönlerinin geliştirilmesine bu şekilde katkıda bulunuyor.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal kriterlerin yükseltilmesi için bir çok sektörde farklı yollar izlenirken dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda kaliteli pamuk üretmesi amacıyla uluslararası tekstil firmalarının da katılımıyla "İyi Pamuk Girişimi" (Better Cotton Initiative-BCI) oluşturuldu.

BCI, ilk hasattan sadece 5 yıl sonra, 2014 te beklentilerin yüzde 8 üzerinde pamuk üretim artışı ile 6 ncı yılına girmektedir.

BCI, Çin, Hindistan, Pakistan ve Tacikistan’daki sürekli büyüme ve başarı ile Brezilya, Avustralya, Türkiye, Mozambik ve ABD de büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. BCI 2015 yılında Kenya ve Senegal’de de üretim beklemektedir. 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, BCI’nın tam onaylı 470 üyesi bulunmaktadır. Buna ilaveten 122 üyenin başvurusu değerlendirme aşamasındadır.

BCI kapsamında Türkiye'de kurulan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD),  BCI (Better Cotton Initiative) ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Böylece Uluslararası Pamuk Derneği (ICA) üyeliğine kabulü ile uluslararası arenada da tanınırlığını kanıtlamış oldu.

Dünyada 2013 yılında 900 bin ton, 2014 yılında 1 milyon 900 bin ton lif halinde iyi pamuk üretildi. BCI'ya göre, 2015 projeksiyonunda bu rakam 2 milyon 600 bin tona ulaşacak.

İzlenebilir, kontrol edilebilir, disipline edilebilir kavramları içeren iyi tarım uygulamalarının pamuk versiyonu olan iyi pamuk uygulamasında, pamuk üreticisi çiftçilerin BCI’ın 6 ana sürdürülebilirlik ilkesine uygun üretim yapmaları gerekiyor. 
 

BCI’nın iyi pamuk hasadının 5 inci yıldönümünü kutlamak ve gelecek 5 yıllık sürede üyeleri kaynaştırmaya teşvik için 2015 Yılı Üyeler Çalıştayı 9-10 Haziran 2015 te Istanbul’da düzenlenecektir.

İleriye yönelik olarak, 2015 te BCI’ın ana faaliyet alanları, perakendecilerin durumunu iyileştirmek, iyi pamuk için piyasanın dinamizmini ve büyümesini sağlamak ve çiftlikten mağazaya ilgili olan herkese yarar sunmak olacaktır, buna paralel olarak BCI, tabii ki, iyi pamuk arzının çeşitli olmasını ve kolayca bulunabilmesini ve BCI nın mümkün olan en etkin ve yararlı bir şekilde faaliyet yapmasını sağlamaya devam edecektir.
 

BCI kurulduğu günden bu yana bu platformda yerini alan Menderes Tekstil, dünyada önemi gittikçe artan Better Cotton lisanslı pamuğun Türkiye’de üretimi konusunda da çalışmalar yapıyor.

Yeni uygulamayı  Ege’de ilk hayata geçiren Menderes Tektil, iyi pamuk uygulamasını, müşterilerinin talebi üzerine, henüz Türkiye’de İyi Pamuk Uygulama Derneği (IPUD) kurulmadan önce bireysel olarak başlatmıştır.

Menderes Tekstil çevre dostu üretime herzaman öncelik vermektedir.