Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.- (birmilyarikiyüzellimilyon) TL'dir.

 

Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Son durum itibarı ile 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

Grubu

Ortak Adı

Pay Adedi

Sermaye Tutarı (TL)

Sermaye Oranı (%) 

A, B

Akça Holding A.Ş.                       

10.337.579.853103.375.798,53

41,350

A, B

Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.

58.217.134

582.171,34

0.233
A, BRıza Akça268.878.0762.688.780,761.076

A, B

Dilek Göksan                              

207.524.615

2.075.246,15

0.830

B

Ahmet Bilge Göksan                    

61.353.461

613.534,61

0.245

B

Cemal İpekoğlu                         

1.041.149

10.411,49

0.004

B

Ali Atlamaz                              

1.041.149

10,411.49

0.004

B

Halka Açık Kısım                    

14.064.364.563

140.643.645,63

56,257

TOPLAM

 

25.000.000.000

250.000.000,00

100,000

 

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.