Sosyal Sorumluluk ve Uygunluk Politikamız

 

Menderes Tekstil Sosyal Uygunluk Politikası

 

Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde korumak, adil, ayrımcılık yapmadan; seçiminde, yerleştirilmesinde, çalışmasında sürdürülebilirliğini sağlamak, konularında Menderes Tekstil A.Ş. kararlıdır. Bu kapsamda, Menderes Tekstil A.Ş. İş Kanunu gereklerine, ulusal kanunlar, geçerli yasal mevzuat ve uluslarası sosyal uygunluk standartlarına (SA8000, BSCI, SMETA, IWAY, Walt Disney, Universal vb.) uymayı taahhüt etmektedir.

 

Bu kararlılık doğrultusunda ana politikayı tamamlayan ve destekleyen ilkeleri;

 • Yasa ve düzenlemelere uygun çalışmak, (özellikle 4857, 6331, 5510, 5746 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuat)

 • Çocuk işçi çalıştırma yasağına uymak, genç işçilere uygun çalışma koşullarını sağlamak,

 • Zorla veya mecburi çalıştırma yasağına uymak,

 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapmak,

 • Çalışma saatleri ve ücretlendirmeye ilişkin yasalara uymak bununla ilgili yasal kayıt tutmak,

 • Çalışanların sosyal özgürlüklerine ve haklarına saygı duymak,

 • Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili düzenleme ve çalışmalar yapmak (Rüşvet Ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası)

 • Disiplin kurulu yönetmeliğine uygun çalışmak,

 • Adil ücret yönetimini uygulamak,

 • Kazanılan izin, hak vb. konularda yasal kayıt tutmak,
 • Ayrımcılığın önlenmesini sağlamak,

        Ayrımcılık konusunda;

 

 • Firmamız hiçbir şekil ya da yazılı dokümanlarda; etnik yapı, ırk, cinsiyet, din, politik görüş, dil, yapısal özellik vb. den dolayı ayrımcılık yapmayacağını ve işyerinde izin vermeyeceğini taahhüt etmektedir.

  Herkes eşit şekilde çalışma şartlarına sahiptir. Fazla mesai uygulamalarında gerekli durum ve bölüme göre gerekli bölüm personelinden seçilir.

  Kadın çalışanlar hiçbir koşul altında hamilelik ve bekaret testine tabi tutmamaktadır.

  Hamileler, engelliler, kadın çalışanlar, emekli çalışanlar için yasal mevzuat çerçevesinde ve firmanın uygun mertebe yapabildiği şekilde pozitif ayrımcılık uygulanır.

        Kurumumuz kadın çalışanlar için yasaların öngördüğü tüm kural ve kanunlara uygun çalışmaktadır.

          

        Kadın Hakları konusunda;

  

 • Kurumumuz kadın hakları kapsamında kadınlara karşı şiddet uygulanmaması, kadınlara karşı uygulanan cinsel  şiddetin    önlenmesi,  özel hayat ve aile hayatına saygı ve eşlerin eşit hakları, sağlık ve eğitim (işletme dışında) hakları, engelli kadınların kurum dışı sosyal   hayatta varolma hakları ve bunun gibi kadın haklarını koruyucu pozitif ayrımcılığı destekler.