RFID

                                                                                        

                   

Bu proje Güney Ege Kalkınma Ajansı                 

 tarafından finanse edilmektedir.

  Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu

Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

 

 

 

SAHA STOK  VE ÜRETİM TAKİP RFID OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ

 

Amaç

Günümüzde, RFID teknolojisinin otomasyon uygulamalarında kullanımı oldukça yaygındır. Programlanabilmeleri, farklı çalışma mesafelerine sahip olmaları, maliyetleri ve iş gücünü azaltmaları bunun en önemli nedenleridir. Kütüphaneler, ürün takibi ve sınıflandırılması, araç takip ve park sistemleri, imalat sektörü, ağır ve hafif sanayide personel, ekipman, ürün takibi, sağlık sektörü ve otomatik geçiş sistemleri uygulama alanlarından sadece bir kaçıdır.

 

RFID sistemi ile zaman ve personel maliyetlerinin azaltılması, işletmenin kaynaklarının düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, yeni teknolojinin kullanılmasıyla rekabet gücümüzün artırılması ve kurumsal yapımızın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Rfid Teknolojisi

RFID, basit bir tanımla radyo frekanslarıyla haberleşme ve benzersiz kimliklendirme olarak tanımlanır. Otoyollarda, havayollarında bagaj takibinde, kargo taşımacılığında, hastanelerde, kütüphanelerde, fabrikalarda takip ve otomasyon süreçlerinde, üretimde, lojistikte RFID teknolojisi giderek yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. RFID'yi mevcut teknolojilerden ayıran en önemli özelliği temassız çalışıyor olmasıdır.

 

RFID sistemi, temelde iki kısma ayırmaktadır. Bunlardan ilki aktif RFID teknolojisidir. Nesneler üzerinde mobil cihazlar bulunmaktadır. Sahada ise bölge okuyucuları vardır. Nesneler kapsama alanında iken mobiller ile sürekli iletişim kurarak anlık istenilen bilgileri vermektedir. Genelde saha okuyucuları direk elektrik hattından beslenirler ki bunlar pillide olabilir. Mobil cihazlar ise pille çalışan cihazlardır. Bu teknolojide mobil cihazlar daha uzak noktalardan ve anlık olarak algılanır.

 

RFID teknolojisinin ikinci kısmı pasif RFID teknolojisidir. Bu teknoloji okuyucu ve elektronik etiket olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Nesneler, üzerinde bilgi saklayabilen RFID etiketleri taşır. RFID okuyucuları ise bu etiketleri uzak mesafelerden algılayabilir, bu sayede nesnenin kimliği tanımlanmış olur. Okuyucunun yaydığı manyetik alan, hem elektronik etiketin enerjileşmesini sağlar hem de elektronik etiketle arasındaki haberleşmeyi tesis eder.

 

Menderes Tekstil Rfid

İşletmemizin; üretim alanlarında (500.000 m²’lik alan) DOK olarak tanımlanan ve üzerinde 15.000 metreye kadar bez bulunabilen üretim içi stok araçlarının (yaklaşık 2200 adet dok) bulundukları yerlerin anlık takibini gerçekleştirilecektir. Bu işlem için aktif RFID teknolojisi kullanılmıştır. İşleme girecek bez stok araçlarını (dokları) bulmakta yaşanan zorluklar, üretim ve iş gücü kaybı önlenmiş ve üretimin gecikmesinin önüne geçilmiştir.