Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Menderes Tekstil, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/03/2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3522 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2016 tarih ve 50035491-431.02/14910775 sayılı iznine istinaden, 250.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 500.000.000 TL'ye yükseltmiştir.

Çıkarılmış sermayesi 250.000.000.-TL (İki yüz elli milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 31/03/2019  tarihi itibarı ile 250.000.000.-TL (İki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Grubu

Ortak Adı

Pay Adedi

Sermaye Tutarı (TL)

Sermaye Oranı (%) 

A, B

Akça Holding A.Ş.                       

12,682,950,053126,829,500.53

50.732

A, B

Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.

58.217.134

582.171,34

0,233

A, B

Rıza Akça                                                         

209.755.653

2.097.556,53

0,839

A, B

Dilek Göksan                              

207.524.615

2.075.246,15

0,830

B

Ahmet Bilge Göksan                    

2.231.032

22.310,32

0,009

A, B

Erbil Akça                      

118.244.852

1.182.448,52

0,473

B

Cemal İpekoğlu                         

1.041.149

10.411,49

0,004

B

Ali Atlamaz                              

1.041.149

10.411,49

0,004

B

Halka Açık Kısım                    

11,718,994,363

117,189,943.63

46.876

TOPLAM

 

25.000.000.000

250.000.000,00

100,000

 

 A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır.